Polityka prywatności
 

W sklepie  GLOSSYDOT.PL dbamy o poszanowanie prywatności użytkowników i klientów w pełnej zgodzie z wymaganiami przepisów RODO.

Poniższa Polityka prywatności ma za zadanie wyjaśnić jakie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych w sklepie GLOSSYDOT.PL ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest podmiot:

Natalia Żuchowska GlossyDot
ul. Zgierska 9/21
04-092 Warszawa
NIP: 7010179033
REGON:365346537

Pytania dotyczące  przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kierować do Inspektora Ochrony Danych w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres biuro@glossydot.pl

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. Do tego typu danych zaliczają się m. in. Te, które umożliwiają identyfikację osoby (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, zdjęcia), a także dane określające preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych produktów) oraz dane demograficzne (np. płeć, wiek) i geolokalizacyjne. Danymi osobowymi są też dane finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów czy reklamacji) oraz informacje handlowe (np. informacje o zainteresowaniu ofertą). Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkowników sklepu odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

 • Rejestracja użytkownika w serwisie– dane osobowe przetwarzamy w ramach:

- utworzenia konta
- identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcjonalności

Dane potrzebne do realizacji tego procesu przetwarzamy tak długo, jak użytkownik posiada status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu, aż zdecyduje się wyrejestrować z naszego sklepu internetowego);

Powyższe dane przetwarzamy na podstawie brzmienia art.6. pkt. 1. lit f. RODO.

 • Wykonanie umowy- w tym celu dane użytkownika przetwarzamy m.in. w ramach:

- zarządzania płatnościami dokonanymi w sklepie
- zarządzania zwrotami i reklamacjami po dokonaniu zakupu
- zarządzania zapytaniami o produkty
- fakturowania i wystawiania paragonów
- zarządzania i użytkowania kart podarunkowych
- informowania o zmianach statusu zamówienia lub przekazywania informacji związanych z zamówionymi produktami

Dane potrzebne do realizacji tego procesu przetwarzamy przez czas niezbędny do zakończenia zarządzenia procesem zakupu, w tym do czasu zakończenie zarządzenia ewentualnymi zwrotami i reklamacjami

Dane w powyższym procesie przetwarzamy w zgodzie z art.6. pkt. 1. lit b. RODO.

 • Podjęcia działań na wniosek lub żądanie użytkownika- w tym celu dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja wniosków lub żądań użytkowników. Wszelkiego rodzaju wnioski użytkownik może składać za pośrednictwem poczty email biuro@glossydot.pl, telefonicznie lub korespondencyjnie na adres siedziby firmy.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzamy przez czas potrzebny do obsługi działań na wniosek lub żądanie użytkownika.

Dane w powyższym procesie przetwarzamy w zgodzie z art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO.

 • Marketing– dane użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

  - dopasowania oferty do potrzeb użytkownika lub skonstruowania indywidulanej oferty
  - zarządzania subskrypcjami (np. mailingu) i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i wyrażonych zgód,
  - wysyłania użytkownikowi informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej email lub wiadomości sms
  - emisji reklam internetowych użytkownikom sklepu glossydot.pl zarówno w witrynie sklepu jak i na innych       witrynach internetowych, a także w mediach społecznościowych, których są użytkownikami
  - przeprowadzania działań promocyjnych w postaci konkursów
  - rozpowszechniania na profilach społecznościowych (Facebook, Instagram) udostępnionych przez użytkowników zdjęć na podstawie wcześniej wyrażonej odrębnej zgody

Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzamy do momentu wycofania zgody przez użytkownika

Dane w powyższym procesie przetwarzamy w zgodzie z art.6. pkt. 1. lit a. RODO.

 • Ulepszanie witryny glossydot.pl– dane przetwarzane są przy okazji realizacji działań analitycznych i statycznych.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzamy będziemy do zakończenia prowadzonego przez nas konkretnego działania;

Dane w powyższym procesie przetwarzamy w zgodzie z art.6. pkt. 1. lit f. RODO.

 • Obrona przed ewentualnymi roszczeniami 

Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane w powyższym procesie przetwarzamy w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawa przysługujące użytkownikom

RODO nadaje szereg uprawnień użytkownikom oraz osobom których dane dotyczą. Użytkownik może wystąpić do nas o realizację swoich praw drogą mailową, wysyłając do nas wiadomość na adres mailowy biuro@glossydot.pl, wskazując przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać.

Przysługują użytkownikowi prawa to:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa użytkownik może pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • prawo sprostowania danych– korzystając z tego prawa użytkownik może zgłosić do nas konieczność poprawienia lub uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych– korzystając z tego prawa użytkownik może wnioskować  o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonujemy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania– korzystając z tego prawa użytkownik może wnioskować o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku będziemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie będzie mogło się odbyć po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych(w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje użytkownikowi w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody,
 • prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenia,
 • prawo do przeniesienia danych do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Użytkownik posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator udostępnia dane użytkowników witryny glossydot.pl współpracującym usługodawcom, z którymi posiada podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).

W celu jak największej skuteczności świadczonych usług, niektórzy z wymienionych usługodawców mają swoją siedzibę w krajach poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wystąpieniem możliwości przekazywania Twoich danych poza EOG wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia w postaci m.in. standardowych klauzul umownych i odpowiednich środków uzupełniających.

Polityka COOKIES

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl